Náš tím poskytuje realitné služby klientom na Slovensku a v zahraničí. Vyhľadávame nehnuteľnosti na Slovensku a prinášame o nich všetky dôležité informácie kupujúcim v iných krajinách a v SR. Služby pre predávajúcich:
  • Poradenstvo ako  najvýhodnejšie predať Vašu nehnuteľnosť
  • Ocenenie nehnuteľností
  • Marketing na Slovensku a v zahraničí
  • Právne prevody
Služby pre kupujúcich:
  • Detailné informácie o slovenskom trhu s nehnuteľnosťami aj o Slovensku všeobecne
  • Preklad/sprostredkovanie vo všetkých aspektoch pri výbere nehnuteľností a komunikácii s predávajúcimi
  • Pomoc pri cestovaní a ubytovaní pri obhliadkach nehnuteľností na Slovensku
  • Poskytnutie vodiča/sprievodcu pre záujemcu o obhliadky nehnuteľností
  • Komplexná správa nehnuteľností a služby pre investorov, ktorí chcú kúpiť nehnuteľnosť a dať ju do prenájmu

Compare